ЩОДЕННИК КУХАРУКА

ЩОДЕННИК КОЧУКОВА

Україна
ІНФОРМАЦІЯ
Герб Прапор

Основні дані

Столиця:Київ

Найбільше місто:столиця

Державна мова:Українська

Гімн

«Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Приспів:
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду».
АР Крим Вінницька Волинська Донецька Житомирська Закарпатська Запорізька Івано-Франківська Київ Київська Кропивницька Луганська Львівська Миколаївська Одеська Полтавська Рівненська Севастополь Січеславська Сумська Тернопільська Харківська Херсонська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська
ПАНОРАМА

СЕМІНАР СВІТОВОГО БАНКУ

СЕМІНАР СВІТОВОГО БАНКУ

Три роки поспіль Світовий банк продовжує програму STAREP (Сприяння розвитку обліку, аудиту та звітності в країнах Східного партнерства), спрямовану на створення прозорого законодавчого поля та ефективної інституційної основи фінансової звітності в країнах Східного партнерства  (Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова, Україна). Одним з напрямів Програми є допомога вишим навчальним закладам у вдосконаленні навчальних програм у сфері бухгалтерського обліку та підвищення кваліфікації бухгалтерів і аудиторів. Результатом програми STAREP має стати міжнародно сумісна освіта в сфері бухгалтерського обліку як на рівні університетів, так і на професійному рівні, що стане основою створення необхідного потенціалу кращої якості фінансової звітності.

Семінар було організовано Світовим банком у співпраці з Київським національним економічним університетом.

Метою даного семінару є поширення напрацьованого на регіональному рівні практичного досвіду, зміцнення співпраці університетів і професійних організацій та визначення наступних кроків щодо подальшої модернізації освіти як на університетському так і на професійному рівнях.

В ході семінару були представлені доповіді:

Світового банку (Альфред Боргоново, Лейла Бегтасевіч Рудалія, Андрій Бусуйок);

університетів: КНЕУ (Олександр Востряков, Микола Бондар), КНУ  (Богдан Засадний), ОНЕУ (Руслана Кузіна), ХНЕУ (Андрій Пилипенко);  

професійних організацій – СІМА (Наталія Вовчук), АССА (Дмитро Школьніков), ФПБАУ (Світлана Зубілевич), САУ (Наталія Гаєвська), ПАБУ (Олена Харламова);

Президента BDO в Україні (Алла Савченко).

Модерували захід представники Світового банку – Наталія Коноваленко, Наталія Мануілова, Альфред Боргоново, Лейла Бегтасевіч Рудалія.

Наразі, дводенний семінар було присвячено національним ініціативам щодо покращення освіти в сфері бухгалтерського обліку.

Оскільки семінар було організовано у співпраці з КНЕУ, то з вітальним словом виступив проректор з науково-педагогічної роботи - Анатолій Колот. Серед іншого він зазначив, що найважливішим у сучасному світі є конкурентні переваги, що, власне, втілюються в компетенціях фахівців. Він також зазначив, що з 1 вересня поточного навчального року перейшли на нове покоління освітніх програм і навчальних планів. Новації якраз і полягають у реалізації компетентністного підходу, максимального врахування вимог міжнародних стандартів освіти, максимального вивчення МСФЗ, зростання частки вибіркової компоненти (23-30%), укрупнення дисциплін (не менше 5 кредитів). Крім того, студенти мають змогу отримати 2-3 сертифікати, пов’язані з підприємництвом і створенням власного бізнесу.

 

 

Робоча група представників університетів України, національних і міжнародних професійних організацій.

 

Наталія Мануілова наголосила, що слід погодитися з тим, що спеціальність з обліку і аудиту є  найважливішим елементом майбутніх змін у напрямі інтеграції у міжнародну спільноту.

Альфред Бергоново у своїй доповіді зазначив, що навчання МСФЗ необхідно починати з концептуальних основ. Студенти повинні зрозуміти економічні процеси, які стоять на господарськими операціями. Доповідач навів приклади різних країн стосовно їх переходу на МСФЗ та зупинився на міжнародних стандартах освіти, розроблених IFAC.

Лейла Бегтасевіч Рудалія – консультант, CFRR, Світовий банк, провела аналіз опитування українських учасників програми STAREP стосовно діючих програм освіти та на підставі цих даних визначила слабкі сторони та загрози в підготовці фахівців у ВНЗ.

Основним досягненням вітчизняних напрацювань у сфері вищої освіти з бухгалтерського обліку  є розробка проекту галузевого стандарту освіти для бакалаврського рівню. З доповіддю стосовно цього документа виступив Микола Бондар – декан обліково-економічного факультету КНЕУ, Голова підкомісії з обліку і оподаткування Науково-методичної комісії МОНУ. Микола Бондар зазначив, що в основу професійної освіти має бути покладена вища освіта. Він також зазначив, що складно розробляти стандарти вищої освіти, якщо немає стандартів подальшої професійної освіти. В новому освітньому стандарті здійснено перехід від моделі набуття знань до моделі набуття компетенцій. Проект стандарту, за словами Миколи Івановича, має бути затвердженим до першого вересня поточного року.

Стосовно змін, які відбулися в навчальних програмах окремих ВНЗ доповіли Засадний Богдан Андрійович (докторант, КНУ ім. Тараса Шевченка) та Руслана Кузіна (ОНЕУ, завідувач кафедри обліку і оподаткування в галузях економіки).

Представники професійних організацій (Наталія Вовчук) наголошували на необхідності отримання у процесі освіти особливих, нерутинних навичок для вирішення когнітивних задач; відсутності чіткої схеми входження в професію; неадекватних вимог роботодавців; важливості дистанційних навчань та використання інших технологій, знання математики, комунікативних навичок.

Світлана Зубілевич, голова комітету з питань професійної освіти ФПБАУ доповіла про діяльність Федерації, зазначила досягнення та основні складнощі та проблеми роботи.

Наталія Гаєвська, Президент Спілки аудиторів України, висвітлила позитивні та проблемні сторони Проекту ЗУ «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». Доповідач нагадала про Меморандум (відкритий і інших організацій) між окремими професійними організаціями  та закликала до об’єднання професійних організацій на єдиній платформі.

Олена Харламова представляла ПАБУ та Модель сертифікації бухгалтерів і аудиторів в контексті єдності професії.

Останнім етапом на семінарі було проведення сумісної, всіма учасниками, роботи по виявленню проблемних питань  та їх вирішенню стосовно підготовки фахівців з бухгалтерського обліку на рівні університетів, професійних організацій та регуляторних органів.  Учасники також мали визначити можливу роль Світового банку у процесі досягнення позитивних результатів. Сумісна робота показала існування багатьох невирішених питань, що вимагають значних об’єднаних зусиль всіх зацікавлених сторін для їх успішного вирішення.

Ми самі визначили основні проблеми і самі  намітили шляхи їх подолання. Справа за малим – об’єднатися, щоб досягти успіху!

 

Мазіна О.І., к.е.н., доцент (УДФСУ), член ФПБАУ, учасник програми Світового банку STАREP  (http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/EXTCENFINREPREF/0,,contentMDK:23468684~menuPK:9341867~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:4152118,00.html) з 2014 року.