ЩОДЕННИК КУХАРУКА

ЩОДЕННИК КОЧУКОВА

Харківська
область
ІНФОРМАЦІЯ
Герб Прапор

Основні дані

Назва:Харківщина (Слобожанщина)

Утворена:   27 лютого 1932 року

Код КОАТУУ:    63000

Населення:2 760 948

Площа:31415 км²

Густота населення:92,22 осіб/км²

Телефонні коди:    +380-57

Обласний центр:Харків

Райони:27

Міста обласного значення:  7

Міста районного значення:10

Райони в містах:9

Смт:61

Села:1508

Селища:175

Селищні ради:60

Сільські ради:381

Номери автомобілів:АX

Інтернет-домени:kharkov.ua; kh.ua

Обласна влада

Адреса:61200, м. Харків, МСП вул. Сумська, 64

Веб-сторінка:

http://www.kharkivoda.gov.ua/

Голова ОДА:Добкін Михайло Маркович

Рада:Харківська обласна рада

Голова ради:Чернов Сергій Іванович

Гімн

Ще не вмерла Україна,
И слава, и воля!
Ще намъ, браття-молодці,
Усміхнетця доля!
Згинуть наші вороги,
Якъ роса на сонці;
Запануємъ, браття, й ми
У своій сторонці.
Душу, тіло ми положим
За свою свободу
И покажемъ, що ми браття
Козацького роду.
Гей-гей, браття миле,
Нумо братися за діло!
Гей-гей пора встати,
Пора волю добувати!
Наливайко, Залізнякъ
И Тарасі Трясило
Кличуть насъ изъ-за могилъ
На святеє діло.
Изгадаймо славну смертъ
Лицарства-козацтва,
Щобъ не втратить марне намъ
Своего юнацтва.
Душу, тіло и д.
Ой Богдане, Богдане,
Славний нашъ гетьмане!
На-що віддавъ Україну
Москалямъ поганимъ?!
Щобъ вернути іі честь,
Ляжемъ головами,
Назовемся Украіни
Вірними синами!
Душу, тіло и д.
Наші браття Славяне
Вже за зброю взялись;
Не діжде ніхто, щобъ ми
По-заду зістались.
Поєднаймось разомъ всі,
Братчики-Славяне:
Нехай гинуть вороги,
Най воля настане!
ПАНОРАМА

УКРАЇНЦІ І ВИСЕЛЕННЯ МОСКВОЮ

УКРАЇНЦІ І ВИСЕЛЕННЯ МОСКВОЮ

Ви багато говорили і говорите про виселення татар із Тавріди-Криму – навіть відзначаєте День цієї трагедії 18 травня. Це добре.

Тож розкажіть будь ласка і нагадайте  слухачам (глядачам) про виселення з України «всех украинцев» за наказом Г.К.Жукова і Л.П.Берії – сталінських комуністичних соправителів.

За наказом № 0078/42 від 22.06.1944 року.

Документальний матеріал для теми додаю:

 1. Текст наказу.

2. Матеріал дослідження ( УПА врятувала всіх українців од вигнання в Сибір).

Для висвітлення теми рекомендую запросити на радіо і ТБ пана Лук’яненка Левка Григоровича, дослідника цієї теми і автора праці «Маршал Г.Жуков і Україна у другій світовій війні»; а також директора Інституту Національної пам’яті пана Вятровича В.М.

 

     З повагою

 

Директор Інституту політичних наук м. Харків,

Голова Харківської обласної організації

ВУТ політичних в’язнів і репресованих                    А.К.Здоровий

 

 

 

 

МОСКВА-СТАЛІН-БЕРІЯ-ЖУКОВ

«Выслать в отдельные края Союза ССР всех украинцев».

Займаючись пошуком матеріалів про ОУН-УПА в Центральному державному архіві громадських організацій України (колишній архів Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПУ), я виявив документ, що, на мою думку, становить неабиякий інтерес для широкого загалу. Пропоную його читачам «Літературної України» [«Літературна Україна», від 27. 02. 1992 p.] (мовою оригіналу).

Василь МАРОЧКІН, Доктор історичних наук

«Совершенно секретно

ПРИКАЗ 0078/42

22 июня 1944 года                                                                                                г. Москва

ПО НАРОДНОМУ КОМИССАРИАТУ

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗА ССР

И НАРОДНОМУ КОМИССАРИАТУ

ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР:

Содержание: О ликвидации саботажа на Украине и о контроле над командирами и красноармейцами, мобилизован­ными из освобожденных областей Украины.

П.1 Агентурной разведкой установлено:

За последнее время на Украине, особенно в Киевской, Полтавской, Винницкой, Ровенской и других областях, на­блюдается явно враждебное настроение украинского населения против Красной Армии и местных органов Советской власти. В отдельных районах и областях украинское население враждебно сопротивляется выполнять мероприятия пар­тии и правительства по восстановлению колхозов и сдаче хлеба для нужд Красной Армии. Оно, для того, чтобы сорвать колхозное строительство, хищнически убивает скот. Чтобы сорвать снабжение продовольствием Красной Армии, хлеб закапывают в ямы. Во многих районах враждебные украинские элементы, преимущественно из лиц, укрывающихся от мобилизации в Красную Армию, организовали в лесах «зеленые» банды, которые не только взрывают воинские эшело­ны, но и нападают на небольшие воинские части, а также убивают местных представителей власти. Отдельные красно­армейцы и командиры, попав под влияние полуфашистского украинского населения и мобилизованных красноармейцев из освобожденных областей Украины, стали разлагаться и переходить на сторону врага. Из вышеизложенного видно, что украинское население стало на путь явного саботажа Красной Армии и Советской власти и стремится к возврату немец­ких оккупантов. Поэтому в целях ликвидации и контроля над мобилизованными красноармейцами и командирами осво­божденных областей Украины:

ПРИКАЗЫВАЮ:

  1. 1.  Выслать в отдельные края Союза ССР всех украинцев, проживавших под властью немецких оккупантов.
  2. 2.  Выселение производить:

а)  в первую очередь украинцев, которые работали и служили у немцев.

б) во вторую очередь выслать всех остальных украинцев, которые знакомы с жизнью во время немецкой оккупации.

в)  выселение начать после того, как будет собран урожай и сдан государству для нужд Красной Армии.

г)  выселение производить только ночью и внезапно, чтобы не дать скрыться другим и не дать знать членам его се­
мьи, которые находятся в Красной Армии.

3.  Над красноармейцами и командирами из оккупированных областей установить следующий контроль:

а)завести в особых отделах специальные дела на каждого

б) все письма проверять не через цензуру, а через особый отдел

в)  прикрепить одного секретного сотрудника на 5 человек командиров и красноармейцев

4.  Для борьбы с антисоветскими бандами перебросить 12 и 25 карательные дивизии НКВД.
Приказ объявить до командира полка включительно.

Народный Комиссар Внутренних Дел                            Головнокомандуючого, який водночас був і верховним тира-

СоюзаССР                 БЕРИЯ                                         ном найкровожерливішої імперії світу.

Отже, виселенню підлягали фактично всі українці, бо «под

Зам. Народного Комиссара Обороны                            властью немецких оккупантов» опинилася вся Україна. Як

Союза ССР Маршал Советского                                     відомо, - не зі своєї волі, а через стратегічні прорахунки

Союза                                                         ЖУКОВ                                          майбутнього генералісимуса і Політбюро ЦК ВКП(б)-КПСС,

Верно: начальник 4-го отделения                                  які не тільки розв'язали руки Гітлерові, а й употужнили рейх

полковник   ФЕОДОРОВ                                                 матеріально і не в останню чергу щедрими поставками ба-

                                               (ЦЦАГОУ, ф. 1, оп. 70, спр. 997, арк. 91).       гатств української землі.

                                                                                                    Всеімперський гнів на Україну кремлівські деспоти ви-

ВІД  редакції. У доповіді на закритому засіданні     ношували давно.

XX з'їзду КПРС 25 лютого 1956 року «Про культ особи та           Документи, передусім з колишніх компартійних схо-

його наслідки» М.С. Хрущов, говорячи про «масове висе-     вищ, утім числі й надтаємного особистого фонду Сталіна, лення зі своїх рідних місць цілих народів», заявив:              розкриють ще не один моторошний за своєю жорстокістю

«Українці уникли цієї долі тільки тому, що їх надто          злочин. Обнародувано ж нещодавно директиви Леніна

багато і нікуди було вислати. А то він би їх виселив               про необмежений більшовицький терор, нечувані

Далі в дужках ремарка «Сміх, пожвавлення в залі».         підступність та варварство, аж до планів спалення міста Очевидно, присутні сприйняли це повідомлення не як           Баку. Хочеться сподіватися, що проясниться ситуація і історичну реалію, а як певну -гіперболізацію, породжену            стосовно лиховісного наказу 0078/42, який, на щастя, ейфорією викриття культу особи Сталіна та                                  не був реалізований.

- емоційністю Микити Сергійовича. Та, як видно                                  Дослідження істориків повністю підтвердили факт цьо-

з наведеного документа, доповідач не перебільшував,           го злочину проти українського народу.

і було тут не до сміху.                                                                                Українці, пам'ятайте цей страшний злочин Кремля!

Ясна річ, що таку глобальну акцію було задумано з бла

гословення Політбюро ЦК ВКП(б)-КПСС, та й з ініціативи Верховного

 

УПА ВРЯТУВАЛА ВСІХ УКРАЇНЦІВ ОД ВИСЕЛЕННЯ В СИБІР.

КАЖЕМО: «ВСІХ УКРАЇНЦІВ, і це правда, бо в наказі тому сказано: «выслать в отдельные края Союза ССР всех украин­цев, проживавших под властью немецких оккупантов ...

«Выселение производить:

А)  в первую очередь украинцев, которые работали и служили у немцев.

Б)  Во вторую очередь выслать всех остальных украинцев, что знакомы с жизнью во время немецкой оккупации. »

В 1941 році з України було вивезено на Схід, за Волгу 1 550 крупних підприємств з технічною документацією, основ­ним контингентом його кваліфікованих працівників і керівництвом. Всього на Схід встигли вивезти «евакуіровать» понад З, 5 млн працездатних людей... Біля 6 млн чоловіків було мобілізовано Красною Армією....

Німецькими окупантами було вивезено на роботи в Німеччину теж понад 3.5 млн працездатних українців...Всього за роки війни Україна втратила понад 15,5 млн свого населення. Було зруйновано повністю чи частково 14 тисяч населенних пунктів. [Див. «Украинская ССР в Великой Отечественной войне 1941 -45 гг.», Укрполітіздат, Київ, 1965р.].

Отож і справді Наказом передбачалося виселити з України практично все населення. Так Кремль віддячував українцям за їхні жертви і внесок в Перемогу у Другій світовій війні.

Судячи з відомих історикам матеріалів, Наказ Кремля 0078/42 від 22. 06. 1944 р. про виселення в Сибір усіх українців готувався у відомствах ККВД (Л.П. Берія) і Міністерства оборони (Г.К. Жуков) під пильним оком В. Молотова з осені 1943 р. після успішних, але украй кровопролитних боїв за форсування Дніпра і захоплення невеличких плацдармів на його правому березі.

Так, коли на військовій Нараді в штабі фронту в листопаді 1943 року було вказано на непідготовленість новобранців з українських сіл і надзвичайно велику кількість їх, утоплих і загиблих при форсуванні Дніпра, маршал Жуков Г.К. зауважив: «Чем больше хохлов мы утопим в Днепре, тем меньше останется отправить в Сибирь».

Тобто, ідея виселення українців вже тоді витала в середовищі вищих військових зверхників і КПРС.

В січні 1944 року Проект Наказу було подано верховному головнокомандуючому Сталіну. Але Сталін, усвідомлюючи масштаби цього заходу та ще й під час бойових дій на території України, побоявся чи засумнівався в продуманості і доцільності його саме в цей час.

По-перше, він відмовився особисто цей наказ підписати. Хоча, як найвища тоді в країні посадова особа, Голова Комітету оборони мав би підписати такого сорту документ, як те він зробив у лютому того ж року стосовно виселення чеченців, інгушів, татар та інших народів. Вирішив порадитися з М.С. Хрущовим, що був тоді першим Секретарем ЦК КП України.

Ось що згадує про ці події кол. чільний працівник Секретаріату ЦК КПРС, кол. депутат Верховного Совета СССР, близь­кий соратник М.С. Горбачова, Николай Куценко (живе в Москві), президент благодійного фонду «Відродження» РФ:

«Коли Сталін показав М. Хрущову Проект Наказу, Хрущов відповів йому: «—Товарищ Сталин, это невозможно! Нет в та­ком количестве подвижного состава и нет столько НКВД-истов, чтобы организовать этот выезд... Мы этим только подтол­кнем взрослое население Украины в банды Бандеры».

Сталін відповів: «Хрущ, ты говоришь просто так. А у меня есть человек, который не на словах знает, что такое Банде-ра. Он был там.» До Сталіна було запрошено генерала Судоплатова. Судоплатов підтвердив слова Хрущова, наголосивши, що відміняти директиву не потрібно.

Слід спочатку покінчити з Бандерою і бандерівщиною, а потім виселяти українців. І з того часу, ця директива знахо­диться в теці генсека КПРС, сьогодні президентів Роси.

Колись мені доводилося спілкуватися з М.С. Горбачовим. Я запитав його, чи він це бачив? Він сказав, що бачив це. І ба­гато чого іншого, що бачив, але про що не може говорити.» [Див. «Інформаційний бюлетень», від 06.11. 2008 p., інтерв'ю в ст. «Україна ні в Євросоюзі, ні в НАТО не буде, доки не обірве гнилу мотузку, якаїїз'єднує з Кремлем»].

Фальсифікатори історії комуністи і промосковські шовіністи намагаються «оббілити» дію цього злочинного Наказу брехнею про те, що він буцім-то не був виконаний. Однак організатор виконання цього Наказу в Україні, тодішній міністр внутрішніх справ УРСР генерал Рясной свідчить: «Он был выполнен частично. И я имел к этому прямое отношение. Мне этот приказ привез из Москвы один из заместителей наркома внутренних дел. И было сказано, что за активную деятельность против Красной Армии со стороны ОУНовцев, выступления «боевок», за враждебное отношение к русскому народу товарищ Сталин приказал